Mitä tapahtuu, kun uusperheen vanhempi kuolee?

Monien ilmeisten seikkojen lisäksi ei tulla yleensä miettineeksi, ketkä jäävät hoitamaan asioita uusperheen toisen vanhemman kuoleman jälkeen. Usein miten eloon jäänyt puoliso eli leski joutuu hoitamaan puolisonsa kuoleman jälkeen tehtävät perunkirjoituksen, osituksen ja perinnönjaon yhdessä puolisonsa entisen puolison kanssa. Mikäli kaikki eivät ole luontevissa väleissä puolisoidensa entisten puolisoiden kanssa, seuraa tästä päättymätön riita ja vuosia jatkuva epävarmuus.

Entistä puolisoa ei voida ohittaa, jos ositus on edellisen liiton päätyttyä jäänyt tekemättä tai entinen puoliso on alaikäisen lapsen biologinen vanhempi. Tällöin edellisen eron ositus on tehtävä ensin ja entinen puoliso tulee valvomaan ja vaatimaan lasten oikeuksien toteutumista lasten tahdosta riippumatta.

Mikäli uusperheen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, on tilanne kaikista huonoin. Uusperheen avopuolisolla ei ole oikeutta jäädä asumaan perheen yhteistä kotia vaan kuolleen puolison osuus jaetaan perintönä kuolleen puolison lapsille. Uusperheen avopuoliso siis menettää paitsi puolisonsa myös kotinsa. Avoliittolaki ei nimestään huolimatta suojaa avopuolisoa avoliiton päättyessä avopuolison kuolemaan.

Jos uusperheen vanhemmat olivat avioliitossa keskenään, saa leski jäädä asumaan yhteistä kotia, mutta muu omaisuus on ositettava ja kuolleen puolison osuus maksettava tämän lapsille. Tilanne on siis hieman inhimillisempi, mutta saattaa silti jättää lesken taloudellisesti varsin ikävään asemaan.

Miten uusperheen vanhemmat voivat suojata toisensa?

Suosittelen kaikkia uusperheiden vanhempia tekemään testamentin, jossa lesken asema turvataan toisen puolison kuoleman jälkeen. Vähintäänkin tulee turvata leskelle elinikäinen oikeus asua yhteistä kotia. Toiseksi tulee miettiä, mitä muulle omaisuudelle tapahtuu esimerkiksi autolle, kesämökille ja mahdollisille säästöille. Mikäli puolisoiden varallisuus asemassa on huomattava ero, kannattaa myös laskea, millä leski maksaa tulevaisuudessa välttämättömät menot.

Jokaisen perheen tilanne on erilainen ja lesken suojan tarve vaihtelee. Tekemällä testamentin puolisot voivat suojata toisensa taloudellisilta huolilta tilanteessa, jossa pahin on tapahtunut, puoliso on menehtynyt.