Perintövero ja voiko siihen vaikuttaa?

Useimmat heräävät miettimään perintöveroa vasta, kun posti toimittaa verohallinnon lähettämän verotuspäätöksen. Päätöksessä todetaan, paljonko veroa on maksettava ja milloin on maksun eräpäivä. Tuossa vaiheessa perintöverosuunnittelu on auttamatta liian myöhäistä.

Mitä sitten on tehtävissä?

Lähes jokainen miestä joutuu maksamaan perintöveroa ja lähes jokaisen meistä jälkeen jääneet perilliset joutuvat maksavat perintöveroa. Perintövero nousee esille läheisen nukuttua pois, mikä on raskasta aikaa, tuli kuolema sitten yllättäen tai ennakoidusti. Joka tapauksessa perintöveron kanssa joutuu kasvotusten siinä vaiheessa elämää, kun muitakin murheita ja surua on riittämiin.

Tilannetta voi kuitenkin helpottaa tutustumalla perintöveroon etukäteen ja tekemällä suunnitelmia tulevaisuuden varalle. Jokainen meistä voi tehdä testamentin oman kuolemansa varalta ja helpottaa näin perillisilleen lankeavaa perintöverotaakkaa. Kaikki eivät kuitenkaan halua tehdä testamenttia, mikä on hyvin ymmärrettävää. Oman kuolevaisuuden ajatuksen kanssa harva meistä on sinut. Useimmille perittävä varallisuus siirtyykin ilman testamenttia eli suoraan lain mukaisessa järjestyksessä.

Mitä käytännössä tapahtuu?

Läheisen kuoleman, hautajaisten ja muiden välittömien toimien jälkeen seuraa lakisääteisen velvoitteen täyttäminen eli perukirjan laatiminen ja perunkirjoituksen pitäminen. Vastuu perukirjan laatimisesta on lähimmällä omaisella, leskellä tai lapsella, joka voi tehdä sen itse tai teettää ammattilaisella. Perukirjaan ei tule kuitenkaan suhtautua kevyesti, sillä perukirja on veroilmoitus, jonka perusteella määrätään perintövero. On siis ensisijaisen tärkeää valita perukirjan tekijä huolella, koska perunkirjoitus on viimeinen tilaisuus, jossa maksettavaan perintöveroon voi vaikuttaa.

Mistä tietää, tarvitseeko perintöveroa maksaa?

Perintövero on progressiivinen eli mitä enemmän perii, sitä enemmän tulee maksettavaa perintöveroa. Esimerkiksi 500.000 euron arvoisesta perinnöstä vero on jo 70.000 euroa. Perintö voi koostua vaikkapa asunnosta, kesämökistä, autosta ja käteisvaroista. Jos perilliset eivät halua myydä omaisuutta, on edessä kysymys, mistä rahat perintöverojen maksuun.

Voiko perintöveroon vaikuttaa?

Ei ole olemassa kaavaa, jolla perintöveroa voi pienentää. Jokaisen perheen ja suvun tarina on erilainen. Usein on muodostunut käytänteitä ja tapoja, jotka yksikertaisesti kirjaamalla perukirjaan  perintövero pienenee huomattavasti. Esimerkkiperheemme perintövero aleni tällä tavoin 15.000 euroa.

Onko perintöverosuunnittelu kiellettyä veronkiertoa?

Jos todellisuudelle annetaan toinen muoto ja keksitään satuja, lähestytään kiellettyä veronkiertoa tai jopa veropetosta. Mikäli taas verohallinnolle ilmoitetaan ne olennaiset perintöveroon vaikuttavat seikat ja suunnitelmat, on kysymys viisaan veronmaksajan toimista.